Navodila za montažo ograje StopSnails

Hvala, da ste se pridružili zadovoljnim uporabnikom StopSnails, ki se zavedajo, da so polži pomembni za zdrav in uravnotežen ekosistem. So hrana za druge živali in pomagajo razgrajevati organsko snov.

Ohranjajte jih žive , toda zunaj vašega zelenjavnega vrta.

StopSnails je vrtnarski varuh, ki ščiti vaše rastline v visokih gredah ali na vrtu 24ur na dan brez uporabe kemikalij.

Kako deluje StopSnails?

StopSnails  je  električna ograja, ki v rednih časovnih presledkih oddaja šibek električni signal. Našo elektroniko napaja 9V baterija, kar zadostuje za boj proti polžem, hkrati pa je popolnoma varno za druge živali in ljudi. 

V elektronski škatlici je vgrajeno elektronsko vezje, ki stalno napaja žice z  9 volti, hkrati pa v rednih časovnih presledkih pošilja poseben visoko frekvenčni signal, ki je še posebej neugoden za polže.

V škatlico je vgrajena tudi  LED žarnica, ki nam signalizira, da naprava deluje. Ko se baterija sprazni na kritično napetost, žarnica ugasne, naprava pa še vedno varuje pred prehodom polžev vsaj 14 dni. Vendar priporočamo, da baterijo zamenjate takoj, ko opazite, da lučka ne gori več.

Pozor pri montaži StopSnails

Med sestavo pazite, da žici nista nameščeni ohlapno, ampak napeto, ter da sta oddaljeni druga od druge vsaj 10 mm. Do kratkega stika pride (baterija se hitro izprazni), če se dve žici dotakneta druga druge. Povečano praznjenje baterije  povzroči tudi deževnica, zalivanje ali namakanje. Ograja naj bo zato čim bolj suha. Tudi rastline in druge živali lahko povzročijo povečano praznjenje baterije, zato je priporočljivo občasno preveriti ograjo in od nje odstraniti rastline, ki se dotikajo ograje.

Obvezno je potrebno uporabljati  9V  baterijo 6F22.  Polži  dobijo šok, ki ni smrtonosen, električni impulzi jih samo odvrnejo od prehoda preko žic. StopSnails deluje dokler po žicah teče elektrika.

Navodila za namestitev StopSnails

Komplet vsebuje:

 • 2 x žica (6,8m, 18,8m ALI 30,8 m)
 • 3 x vijak dim.
 • 1 x vijak dim.
 • zelene skobe
 • vijaki
 • električna sponka
 • elektronska škatlica
 1. Tri vijake privijemo na desko na višini kjer želimo imeti napeljano žico-pastirja približno do polovice dolžine vijaka.
 2. Sponke (zelene) za pritrditev žice namestimo na visoko gredo (ali na deske za ograjo vrta) v ravni vrsti z razdaljo približno 20 cm.
 3. Vzamemo kolut žice in jo pritrdimo na vijak številka 2, nato vijak privijemo do konca.
 4. Žico razvijamo, ves čas jo držimo napeto ter jo sproti vstavljamo v zgornji utor sponk.
 5. Ko pritrdimo žico okrog visoke grede, jo ovijemo okoli vijaka številka 1 in višek žice pustimo, vijak pa privijemo do konca.
 6. Vzamemo drugi kolut žice in jo ovijemo okoli vijaka številka 3.
 7. Žico razvijamo, ves čas jo držimo napeto ter jo sproti vstavljamo v spodnji utor sponk.
 8. Ko pritrdimo žico okrog visoke grede v vse sponke, jo ovijemo okoli vijaka številka 3 in višek žice pustimo, vijak pa privijemo do konca. Žico namestimo med vijakoma 1 in 2 navzgor.
 9. Pokrov elektronske škatle pritrdimo z vijakom v bližini koncev žic tako, da bomo lahko škatlo odpirali (zaradi zamenjave baterije).
 10. Višek aluminijaste žice odrežemo in na konce pritrdimo vzmetno sponko. Eno žico v modro sponko, drugo žico pa v oranžo sponko.
 11. Žici, ki prihajata iz elektronske škatle, vstavimo na drugi strani sponke, rdečo žico v oranžno sponko, črno žico pa v modro sponko.
 12. V škatlo vstavimo 9 V baterijo in jo zapremo na prej pritrjen pokrov.
 13. Vključimo stikalo. Če kontrolna LED lučka utripa, je visoka greda zavarovana pred vstopom polžev iz okolice. Polže, ki so že v gredi ali na vrtu pa moramo pobrati in odstraniti.
 14. Baterijo zamenjamo, ko lučka na škatli ugasne ( od enega do tri mesece).
GARANCIJSKA  IZJAVA

IZJAVLJAMO,

 • da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno funkcioniral, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili
 • da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Stroške prevoza in prenosa nosi proizvajalec.
 • da bomo izdelek, ki ga ne bomo uspeli popraviti v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novimi;
 • da bomo za čas popravila podaljšali garancijski rok

Garancijski rok 12 mesecev.

POGOJI IN VELJAVNOST GARANCIJE:

Garancija prične veljati z dnem prodaje izdelka, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in z originalnim  računom proizvajalca.

 Garancija preneha v naslednjih  primerih:

 • neupoštevanja priloženih navodil
 • napake nastale zaradi nestrokovne montaže
 •  malomarnega ravnanja in nenormalne uporabe izdelka
 • poškodbe nastale zaradi  mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
ŽIVLJENJSKA DOBA –

Življenjska doba pomeni obdobje, za katerega so zagotovljeni rezervni deli, ki so potrebni za popravilo izdelka. Življenjska doba je 2 leti od izteka garancijskega roka. V tem času stroške zamenjave in popravila poravna kupec. 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E) (Ur.l. RS št. 78/2011) podjetje Konik d.o.o., 2380 Slovenj Gradec, kot proizvajalec in dajalec garancije izrecno izjavlja:

 • da velja garancija za izdelek na teritorialnem območju države v kateri je izdelek prodan končnim potrošnikom ter
 • opozarja potrošnike, da garancija in uveljavljanje zahtevkov iz naslova garancije ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz naslova odgovornosti prodajalca za napake na blagu

Konik d.o.o.

Troblje 1

2380 Slovenj Gradec

Blaž Brglez, direktor

Made in Slovenia by KONIK d.o.o.